โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2566
เริ่มต้นที่
2,990 บาท
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ •  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ •  งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) •  งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ •  ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้าเพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการงดน้ำและอาหารมากเกินไป •  หากกำลังทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถทานต่อได้ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลให้ทราบก่อนการตรวจ •  หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย •  ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน •  ในวันตรวจ งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก •  สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน •  หากมีประจำเดือน ให้งดตรวจปัสสาวะเพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และกระทบต่อผลการตรวจ •  กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดการตรวจเอ็กซเรย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อ : โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897-888