แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2566
เริ่มต้นที่
2,500 บาท
** กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ** การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม 1. รับประทานอาหาร และดื่มได้ตามปกติ 2. ห้ามทาโลชั่น แป้งฝุ่น บริเวณเต้านมและรักแร้ รวมถึงยาและสเปรย์ระงับกลิ่นตัว 3. แต่งกายด้วยชุดแบบ 2 ชิ้น (ท่อนบน-ล่าง) เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้า 4. หากเคยตรวจแมมโมแกรมมาก่อน ควรนำผลตรวจภาพแมมโมแกรมเดิม เพื่อมาเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลง 5. หากมีอาการผิดปกติของเต้านม ควรแจ้งให้รังสีแพทย์ที่ทำการตรวจทราบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อ : โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897-888