ตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจเช็คเต้านมเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรใส่ใจ เพราะหากตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ย่อมช่วยให้ไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ และสามารถทำการรักษาแบบตัดเฉพาะก้อนมะเร็งออก มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ 3 วิธีง่ายๆ ในการตรวจเช็กมะเร็งเต้านมด้วยตนเองสามารถทำได้ ดังนี้ สัญญาณเตือนต้องพบแพทย์ หากตรวจเช็กเต้านมด้วยตนเองแล้วพบอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ควรรีบมาพบแพทย์ •  ก้อนหรือไตแข็งผิดปกติ •  หัวนมดึงรั้งผิดปกติ •  มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนม •  เต้านมมีขนาดและรูปร่างผิดปกติ แม้มะเร็งเต้านมจะพบบ่อยในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่มีบุตร มีบุตรช้า และมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ผู้หญิงทุกคนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจและควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี  โทร. 032-897-888