บริการประกันผู้ป่วย

ข้อมูลการใช้สิทธิ์ประกัน ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ประกันสามารถใช้บริการตามรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ คือ           1. ประกันสุขภาพคุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุโดยต้องใช้สิทธิ์ภายใน 
 24 ชั่วโมง           2. ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น และต้องมีร่องรอย
 การเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผลถลอก แผลฉีกขาด มี
 การหักของกระดูก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู ต้อง
 สามารถระบุได้ เป็นต้น *สามารถยื่นใช้สิทธิ์การรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ตามความ
 คุ้มครอง กรณีการเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี กรุณา
เตรียมเอกสาร ดังนี้           1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน           2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายประสานงานประกัน | โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897-888