ข้าราชการไทย อุ่นใจเบิกได้
*** เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามข้อบ่งชี้การผ่าตัดของกรมบัญชีกลาง ขั้นตอนในการรับบริการ 1. ตรวจสอบสิทธิ์ 2.พบแพทย์เฉพาะทาง 3.ประเมินค่าใช้จ่าย 4.ทำนัดผ่าตัด 5.แจ้งลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางก่อนการผ่าตัด ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผ่านช่องทางดังนี้ แผนกการเงิน โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897-888