พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 30,000 บาท ไม่ต้องจ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อ : โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897-888