บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี  ได้จัดเตรียมห้องพักไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ผู้มารับบริการ ให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายเหนือระดับ ด้วยบริการด้านการแพทย์และท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งแบบร่วมสมัย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

VIP 1 + VIP 2

ค่าห้อง
8,600 บาท
ค่าบริการพยาบาล
500 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
500 บาท
ค่าอาหาร
345 บาท
ราคารวม
9,945 บาท

หลักการคิดค่าบริการห้องพัก •  ไม่เกิน 6 ชม. คิดเป็นครึ่งวัน •  เกิน 6 ชม. คิดเป็นหนึ่งวัน •  กรณีเกินกว่า 24 ชม. เศษของวันนั้น ถ้าน้อยกว่า 6 ชม. ไม่คิด ถ้าเกิน 6 ชม. คิดเพิ่ม 1 วัน