บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี  ได้จัดเตรียมห้องพักไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ผู้มารับบริการ ให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายเหนือระดับ ด้วยบริการด้านการแพทย์และท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งแบบร่วมสมัย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

VIP 1 + VIP 2

ค่าห้อง
8,200 บาท
ค่าบริการพยาบาล
700 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
500 บาท
ค่าอาหาร
570 บาท
ราคารวม
9,970 บาท

หลักการคิดค่าบริการห้องพัก •  ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดเป็นครึ่งวัน •  เกิน 6 ชั่วโมง คิดเป็นหนึ่งวัน •  กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมง เศษของวันนั้น ถ้าน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ไม่คิด ถ้าเกิน 6 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 1 วัน •  ค่าอาหารของ ICU ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย * หมายเหตุ : เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป